Bokslut

Vi hjälper dig med att summera din bokföring

Vid räkenskapsårets slut så är det också tid för att upprätta ett bokslut lämpat för det företag som man bedriver. Det ska skapas en sammanställning samt ett komplett avslut för all redovisning som fortlöpt under räkenskapsåret som gått.

  • Resultaträkning
  • Balansräkning

Årsredovisning och bokslut kräver i regel en hel del ansträngningar, resurser, kunskaper och tid från de ansvariga. Det är ett omfattande arbete som påbörjas redan vid förberedelserna för sammanställningen och som kräver fokus och kunskap över vad det är som ska finnas med i det slutgiltiga resultatet.

Vill du också hitta en helhetslösning som hjälper dig till att spara?

Vi som arbetar på SC ACCOUNTING AB övertar gärna ansvaret för ditt bokslut och summerar redovisningen från året som gått. Med vår hjälp kan du vara trygg i att ditt bokslut blir noga utformad och av högsta kvalitet. Ett effektivt arbete är till nytta för både dig som kund och oss som axlar redovisningsuppdraget.